2018

Johan Wennström: Låt inte massan krossa Svenska Akademien

2018-04-25 Svenska Dagbladet

"Akademiens ledamöter fortsätter att såga av den gren de själva sitter på" skriver Johan Wennström, IFN, på SvD Kultur: "De ledamöter som är satta att förvalta Akademien för framtiden behöver påminnas om sitt ansvar mot institutionens och litteraturprisets idé- och värderingsmässiga rötter." Wennström förklarar vidare att de behöver hjälp med "att se till att Akademien inte omtolkas till en myndighet och blir ett slags Statens kulturråd med fullständig insyn.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se