2018

Köp av privat skola och omsorg ökar

2018-04-26 Dagens Samhälle

Köpen av privat skola och omsorg ökar och ett trettiotal kommuner handlar så mycket privat välfärd att de får stora problem om välfärdsbolag stoppas. Det skriver Dagens Samhälle i en nyhetsartikel. Henrik Jordahl, IFN, intervjuas. Han säger att "kostnadsjakt och valfrihetssystem har blivit viktigare. Privatiseringsnivån blir ett utfall av individers val. På en del håll härmar man också grannkommuner".

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se