2018

Experternas omdöme: Så fungerar den feministiska utrikespolitiken

2018-04-27 Arbetet

Henrik Horn, IFN, är en av tre sakkunniga som i Arbetet "recenserar politikområdena utvecklingssamarbete, handel och säkerhetspolitik. Horn säger: "Jag tror inte att så många andra länder skulle komma på att ha feministiska aspekter på handelspolitiken."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se