2018

Svårt vinna val på höjd skatt

2018-05-03 Centerpressens Nyhetsbyrå/Hela Gotland med flera

Hela Gotland skriver i en ledare om Stefan Löfvens första-maj-tal. Det handlade om "Revansch för 'det starka samhället' och höjda pensioner. Dessutom höjd skatt 'för dem som har det allra bäst'". Vad gäller återinförd fastighetsskatt så hänvisar skribenten till Lars Calmfors, IFN, som vill ha ”en progressiv fastighetsskatt (högre skatteprocent för fastigheter med högt värde) vore effektiv fördelningspolitik".

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se