2018

Farlig och falsk retorik

2018-05-04 Piteå Tidning med flera

I en ledare skriver Piteå Tidning om att oppositionen lagt sina alternativ till regeringens vårbudget. I sammanhanget nämns att "Anders Borgs favoritekonomi Lars Calmfors [IFN] varnar för växande inkomstskillnader. Calmfors föreslår att ersättningarna från trygghetssystemen räknas upp i samma takt som lönerna [...] Det är kloka förslag som går stick i stäv med Moderaternas politik", skriver tidningen.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se