2018

Skolvalet är inte perfekt men bättre än alternativen

2018-05-08 Dagens Samhälle

I en replik på ett inlägg i Dagens Samhälle av Jonas Vlachos, Stockholms universitet och affilierad till IFN, skriver Ulla Hamilton, Friskolornas riksförbund, att "obligatoriskt skolval där alla föräldrar aktivt väljer skola är bra system och ju fler kommuner som inför obligatoriskt skolval, desto bättre blir underlaget för att i framtiden studera utfallen av dessa". 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se