2018

Glåpord, giljotin och grumliga vatten

2018-05-11 Östran

I en ledare skriver Östran att om den pensionsdebatt som väntas (S) distriktskongress: "I ntressant och korrekt när Lars Calmfors [IFN] hävdar att en progressiv fastighetsskatt – högre skatteprocent för fastigheter med högt värde – vore effektiv fördelningspolitik. Men något säger att det är få, om ens någon, ledande politiker som vågar ta upp förslaget i debatten."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se