2018

Emma Jaenson: Politikerna måste inse att det är viktigare att tänka "rätt" än "fritt" i skolan

2018-05-12 Dalarnas Tidningar med flera

I en ledare i Dalarnas Tidning hänvisas till boken Kunskapssynen och pedagogiken med Magnus Henrekson, IFN, som redaktör: "Skribenterna, med bakgrund i allt från nationalekonomi till hjärnforskning, pekar på det postmoderna paradigm som styr synen på kunskap, och hur synsättet har blivit en integrerad del i både läroplanen och lärarrollen."  

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se