2018

Ledare: Satsa på enkla jobb. Åtgärder räcker inte.

2018-05-14 Sydsvenskan och Helsingborgs Dagblad

I en ledare skriver Sydsvenskan och HD att samtliga partier överskattat effekten av arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Skribenten citerar Lars Calmfors, IFN, om etableringsjobb: "Nystartsjobb är idag en vanlig åtgärd med en nettokostnad för arbetsgivarna på 10 500–13 500 kronor per anställd och månad. Med etableringsjobb blir motsvarande kostnad 8 400 kronor, vilket lär göra att nystartsjobben trängs undan. Då ger arbetsmarknadspolitiken, på det hela taget, åter begränsad effekt och dessutom till en hög kostnad för samhället."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se