2018

MUF:s skolpeng slår mot utsatta elever

2018-05-21 Arbetsvärlden

I en krönika i Arbetsvärlden skriver Jonas Vlachos, Stockholms universitet och affilierad till IFN, att MUF:s ordförande Benjamin Dousas förslag om resultatbaserad ersättning i skolorna ersätter ambitionen om likvärdighet med dess raka motsats.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se