2018

Friskolor ger mer generösa betyg – även i praktiska ämnen

2018-05-29 Dagens Arena

Dagens Arena skriver om en studie av Jonas Vlachos, Stockholms universitet och affilierad till IFN: "Slutsatsen som Jonas Vlachos drar av studien är att det finns uppenbara svårigheter med att, som i dagens Sverige, kombinera ett betygssystem som bygger på tillit, med en marknadsorienterad skola där både offentliga och privata aktörer är verksamma".

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se