2018

Kunskapsskolan slår ifrån sig kritiken om glädjebetyg

2018-05-29 Entreprenör

"Friskolornas betygsövertag mot kommunala skolor beror i princip på glädjebetyg," skriver Entreprenör om en studie av Jonas Vlachos, Stockholms universitet och affilierad till IFN. Tidningen fortsätter: "Resultaten är tydliga, enligt Vlachos. Alla friskolegrupper sätter genomgående högre betyg än kommunala skolor efter att hänsyn tagits till resultaten på de nationella proven."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se