2018

Förhastad slutsats om friskolornas betygssättning

2018-05-30 Svenskt Näringsliv

Svenskt Näringsliv kommenterar en rapport av Jonas Vlachos, Stockholms universitet och affilierad till IFN. Det handlar om betygsättning i kommunala resopektive friskolor. Anders Morin, välfärdspolitisk expert på Svenskt Näringsliv "anser att forskaren Jonas Vlachos drar förhastade slutsatser när han säger att friskolorna är för generösa i betygssättningen". 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se