2018

Friskolor sätter glädjebetyg – särskilt två

2018-05-30 TT/Svenska Dagbladet med flera

TT skriver om en studie av Jonas Vlachos, Stockholms universitet och affilierad till IFN. Texten publicerad bland annat i SvD. Det handlar om betygsättning i kommunala respektive friskolor. "Enligt alla mina mått är de fristående skolorna mer generösa", säger Jonas Vlachos.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se