2018

Friskolor i topp när det gäller glädjebetyg

2018-05-31 Altinget

Altinget skriver om en studie av Jonas Vlachos, Stockholms universitet och affilierad till IFN. Vlachos citeras från Aftonbladet: "Mina huvudslutsatser är att betygssättningen i alla ämnen verkar vara generösare för alla olika friskolegrupper, jämfört med kommunala skolor som har motsvarande resultat på de nationella prov när de finns".

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se