2018

Glädjebetyg – ett utbrett problem på friskolorna

2018-05-31 ETC

ETC skriver om en studie av Jonas Vlachos, Stockholms universitet och affilierad till IFN. "Mina huvudslutsatser är att betygssättningen i alla ämnen verkar vara generösare för alla olika friskolegrupper, jämfört med kommunala skolor som har motsvarande resultat på de nationella proven när de finns, säger Jonas Vlachos till Aftonbladet."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se