2018

Oppositionen deltog ej i beslut om skola

2018-05-31 Skånska Dagbladet

Skånska Dagbladet skriver om att "Socialdemokraterna valde att inte delta i beslutet om att privata Internationella Engelska skolan ska etablera sig på Vikhemsområdet". En av de intervjuade hänvisar till Jonas Vlachos, Stockholms universitet och affilierad till IFN: "Jonas Vlachos pekar också på kvalitetsproblem i den privata skolsektorn som lägre lärartäthet, lägre andel behöriga och färre specialpedagoger."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se