2018

Ekonomer: Globaliseringen har lyft svenska löner

2018-06-05 Direkt/Dagens Industri

Dagens Industri publicerar en text av nyhetsbyrån Direkt: "Globaliseringen, som ökat kraftigt de senaste decennierna, har lett till ökade löner i Sverige och även en ökad jobbpolarisering. Efterfrågan på högutbildad och välbetald arbetskraft har ökat, liksom på låglönejobb, medan efterfrågan minskat i mitten av inkomstskalan, särskilt för rutinartade arbeten som också påverkas av automatisering, exempelvis i industrin. Det visar en SNS-rapport skriven av nationalekonomerna Fredrik Heyman [ifn] och Fredrik Sjöholm [Lunds universitet och affilierad till IFN]."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se