2018

Ett glädjebetyg är inget att glädjas åt

2018-06-07 Borås Tidning

I en ledare skriver Borås Tidning om en studie om glädjebetyg av Jonas Vlachos, Stockholms universitet och affilierad till IFN: " [...] den svenska skolan är marknadsorienterad samtidigt som betygssättningen är tillitsbaserad. Det innebär att det skulle ligga i både skolans och elevens intresse att få så bra resultat som möjligt."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se