2018

Så pålitliga är opinionsmätningarna: "Färre svarar i undersökningarna"

2018-06-07 TV4 Nyhetsmorgon

Richard Öhrvall, IFN, intervjuas i TV4 Nyhetsmorgon om opinionsmätningar inför höstens val. Han förklarar att mätningarna är viktiga med tanke 4 %-spärren för partier att komma in i riksdagen. Vad händer med stödröstande när ett part är så litet i mätningar att det finns en risk för att de inte kommer över spärren. När avstår människor från att rösta på ett parti för att deras röst kan bli "bortkastad":  "Forskningen vet inte var den gränsen går", säger Öhrvall.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se