2018

Tove Lifvendahl: Beslut baserade på något annat än fakta

2018-06-07 Svenska Dagbladet

Tove Lifvendahl skriver en ledare inför ett delbeslut i riksdagen om vinst i välfärden. Hon citerar Mårten Blix, IFN, och förklarar att han tillsammans med Henrik Jordahl, IFN, "arbetar med en bok som sammanfattar forskningen om hur privata välfärdstjänster har utvecklats i Sverige. De konstaterar att patienter och brukare inom såväl sjuk- som äldre- omsorg ofta är nöjdare i privat regi."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se