2018

Ny studie: Länet kan tappa 3500 invånare utan flygplats

2018-06-13 SVT Värmland

SVT Värmland presenterar en studie av Johan Klaesson, Internationella handelshögskolan i Jönköping och affilierad till IFN. Det handlar om Karlstad flygplats vara eller inte vara. "Betydelsen är stor väldigt nära Karlstad, men minskar i de kommuner som ligger längre ifrån och kanske har egna flygplatser", säger Klaesson.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se