2018

Paulina Neuding: Även geniet behöver goda baskunskaper

2018-06-14 Svenska Dagbladet

I en krönika på ledaresidan i Svenska Dagbladet skriver Paulina Neuding om svenk utbildning. I detta sammanhang nämner hon boken Kunskapssynen och pedagogiken med Magnus Henrekson, IFN, som redaktör. Hon skriver att i boken visas att kreativitet och kritiskt tänkande inte står i konflikt med varandra. Utan att ämneskunskaper och förmåga till kritiskt tänkande hänger samman.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se