2018

Den ljusnande framtid – om du tillhör rätt klass

2018-06-16 ETC

I en ledarei ETC sägs att den svenska skolan inte är likvärdig. "Friskolorna lockar de resursstarka med högre betyg. Betyg som inte alltid är förankrade i vad eleverna faktiskt kan", enligt en ny studie gjord av Jonas Vlachos, Stockholms univ ersitet och affilierad till IFN.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se