2018

Backa aldrig i vinstfrågan

2018-06-20 Piteå-tidningen, med flera

Piteå-tidningen skriver i en ledare att Socialdemokraterna lovar att sätta stopp för vinstdrivna friskolor. I detta sammanhang nämns en rapport av Jonas Vlachos, Stockholms universitet och affilierad till IFN, som enligt skribenten visar på att "de stora skolkoncernerna ger glädjebetyg för att öka attraktionskraften". 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se