2018

How Dropouts Could Unravel Obamacare

2018-06-20 Stanford Business

I en intervju i Stanford Business förklarar Petra Persson, Stanford University och affilierad till IFN, att marknaderna för sjukförsäkring som skapades inom ramen för Obamacare kan komma att raseras eftersom människor av strategiska skäl väljer att ansluta sig och utträda ur försäkringssystemet. "Resultatet kan bli en total underminering av denna marknad", säger Petra Persson.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se