2018

”Att lägga ned Arbets­förmedlingen kan vara riskabelt”

2018-06-25 Arbetet

I en nyhetsartikel skriver Arbetet om  en ny bok med Lars Calmfors, IFN, som redaktör: Framtidens arbetsförmedling. "Alliansen vill se privat arbetsförmedlande där enskilda aktörer tar över Arbetsförmedlingen viktigaste tjänst. Lars Calmfors menar det saknas stöd för idén i forskningen."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se