2018

Backa aldrig i vinstfrågan

2018-06-25 Allehanda

I en ledare skriver Allehanda att "avigsidorna med vinstdrivna skolor har blivit tydligare under våren": "Rapporter från Institutet för näringslivsforskning och Skolverket visar att der stora skolkoncernerna ger glädjebetyg för att öka attraktionskraften." Den åsyftade rapporten från IFN är ett working paper av Jonas Vlachos, Stockholms universitet och affilierad till IFN.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se