2018

Lars Calmfors: Skuldmålet är inte "dumsnålt"

2018-06-26 Dagens Industri

DI skriver att Sveriges nitiska gnetande med statsskulden är på gränsen till dumsnålt, varnar Nordeas chefsekonom Annika Winsth och får medhåll av tunga kollegor. Men professor Lars Calmfors håller inte med. Calmfors svarar på frågan "Kan inte långsiktiga investeringsbehov behöva gå före målet om ännu lägre skuldsättning?" ”Vi har redan i en omgång justerat ned överskottsmålet utifrån sådana hänsynstaganden. Det nya målet är en rimlig avvägning, tycker jag.”

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se