2018

S: Ge besked om hyrorna

2018-07-03 Vestmanlands Läns Tidning

I ett debattinlägg i VLT skriver finansminister Magdalena Andersson m.fl. att "moderaternas öppning för att införa marknadshyror riskerar att leda till kraftigt höjda hyror i stora delar av landet." De förklarar att Ulf Kristersson "manar folk att lyssna till nationalekonomen Assar Lindbeck [IFN], Sveriges främste förespråkare av marknadshyror".

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se