2018

Vad säger ni nu då, Svenskt Näringsliv?

2018-07-11 ETC

I en debattartikel i ETC skriver en arbetsförmedlare om den kritik som riktats mot Alliansens förslag om att lägga ned och privatisera Arbetsförmedlingen. Lars Calmfors, IFN, citeras: ”Privata utförare presterar generellt sett inte bättre. Det är viss övervikt åt att de snarare presterar sämre”. 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se