2018

Insatser som ger jobb

2018-07-12 Folkbladet

I en debattinlägg i Folkbladet skriver Maria Mattson Mähl, vd Alpha CE, att Arbetsförmedlingens insats Stöd och matchning måste utvecklas samt behöver fler kompleterande aktörer. Professor Lars Calmfors, IFN, har uttryckt att insatsen måste ske gradvis och kan möjliggöra att fler fristående aktöterer får möjlighet att verka och ge stöd till arbetslösa. 

 

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se