2018

Svar till Dan Collberg på vår artikel ”Skolan behöver ett nytt paradigm”

2018-07-12 Sans

Inger Enkvist, Magnus Henrekson, IFN, och Martin Ingvar svarar i senaste numret av Sans på kritik av Dan Collberg: "Skolans problem handlar om vilken kunskap, vilken metod för att inhämta kunskap och vilken kunskapssyn som skolan ska förmedla. Vår huvudsakliga kritik är att skolans styrdokument och samlade styrsystem inte ger läraren förutsättningar att lyckas med det som Dan Collberg anger i sin idealisering av sakernas tillstånd".

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se