2018

Dyr semester avslöjar fel penningpolitik

2018-07-13 Bohusläningen med flera

I en ledare skriver Bohuslänningen att kronans låga värde försvagar svenskarnas ekonomi och att penningpolitiken måste utvärderas utifrån mer än att inflationen hålls låg. Skribenten hänvisar till Mårten Blix, IFN, som påtalat att "den snabba tekniska utvecklingen gör att det inte går att med precision vara nära inflationsmålet utan att penningpolitiken blir ryckig och oförutsägbar".

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se