2018

The welfare state needs updating

2018-07-14 The Economist med flera

Economist skriver om välfärdsstatens historia och framtid. I detta sammanhang hänvisas till IFN-forskning: "Utgifter för det sociala skydsnätet (pensioneretc) i OECD-länderna har ökat från 5% på 1960-talet till 15% år 1980 till 21% år 2016. I en studie som publicerades 2011 bedömde ekonomerna Andreas Bergh och Magnus Henrekson att 10 procentenheter ökning av den offentliga sektorn i rika länder är innebär en minskning av den årliga BNP-tillväxten på 0,5 till 1 procentenhet."

Läs mer i

The Economist

World News

Money Web

Artikeln publiceras i den tryckta tidningen med rubriken "Repairing the safety net"

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se