2018

SA’s pampered blue light brigade

2018-07-17 The Citizen

Sydafrikanska The Citizen skriver att "Sydafrika är över- och felreglerat, bara 49 av de 263 kommunerna får rena revisionsberättelser". Författaren hänvisar till forskning av Andreas Bergh och Magnus Henrekson, IFN: "[...] i en studie av förhållandet mellan regeringens storlek och ekonomisk tillväxt, fann [Bergh och Henrekson] att en stor offentlig sektor inte nödvändigtvis motverkar tillväxt. Det beror på hur regeringen spenderar pengarna ".

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se