2018

”FN bör ha som mål att bromsa folkökningen”

2018-07-21 Svenska Dagbladet

Magnus Henrekson, IFN, är en av författarna till ett debattinlägg i Svenska Dagbladet i vilken förklaras att problemet med överbefolkning måste lyftas fram av FN. De skriver: "78 stora länder har en årlig folkökning på 2 procent eller mer – det kan låta lite, men innebär att de med denna takt fördubblar sin befolkning på 35 år eller kortare tid".

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se