2018

Torun Nilsson: Med kunden i centrum hamnar (S) i periferin

2018-08-06 Dagens Industri

I en ledare skriver DI om hypoteserna om arbetarpartiernas nedgång. I dag står "tjänsteexporten för hela 40 procent av den totala exportens bidrag till Sveriges BNP, enligt siffror från IFN", skriver DI och fortsätter: "Socialdemokraterna har i rättvisans namn varit med och bäddat för denna omvandling, dock mest i handling, sällan i sin retorik. Därför har väljarna svårt att få ihop bilden av socialdemokraternas politik med sin verklighet."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se