2018

Turordning: 8 av 10 AD-domar döms till arbetsgivarnas fördel

2018-08-13 Dagens Arena

Dagens Arena har granskat tvister om arbetsbrist och arbetstagares rätt att behålla jobbet i Arbetsdomstolens domar de senaste 10 åren. En som dock inte delar bilden av att arbetsgivarna lätt kan ta sig runt regelverket är Per Skedinger, IFN, skriver Dagens Arena och hänvisar till forskning: "Undantag förekommer, där större företag har möjlighet att göra avsteg från turordningen, men vår slutsats är att de inte förekommer i tillräckligt stor utsträckning för att de ska eliminera de här effekterna utav lagstiftningen, säger Per Skedinger."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se