2018

Sverige allt längre från EU:s lägsta arbetslöshet

2018-08-16 Arbetet

"Man kan tycka att arbetslösheten borde vara lägre, men vi vet alla vad det beror på, säger nationalekonomen Lars Calmfors., IFN, till Arbetet. Tidningen skriver: "En förklaring till att Sverige har en relativt hög arbetslöshet i förhållande till andra länder är också matchningsproblemen på svensk arbetsmarknad, menar Lars Calmfors."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se