2018

Läget i skolan är långt ifrån bra

2018-08-18 Östgöta Correspondenten

Östgöta Correspondenten publicerar ett debattinlägg av Torsten Svärdström (SD). Han hänvisar till en bok med Magnus Henrekson, IFN, som redaktör: "I boken 'Kunskapssynen och pedagogiken' redovisas en utvecklingsväg. Där görs en tvärvetenskaplig analys av en skola som inte premierar kunskap, utan bygger på en postmodernistisk relativistisk kunskapssyn där det inte finns några sanningar och lärarna fråntas uppgiften att lära ut."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se