2018

Andreas Bergh: Tre viktiga skäl till att vi kan spendera mer på välfärden

2018-08-21 Dagens Nyheter

Andreas Bergh, IFN och Lunds universitet, skriver i en kolumn på DN:s ledarsida om tre tungt vägande skäl "att öka välfärdsutgifterna ganska rejält i Sverige framöver". Bergh skriver bl.a. att de offentliga välfärdsutgifterna som andel av bnp fortfarande är på samma nivå som de var 1985. "Allt detta talar för att det finns en massa svenskar som just nu längtar efter bättre skolor, förskolor och sjukvård – och är beredda att betala för det."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se