2018

“Privatisera AF stegvis”

2018-08-24 Offentliga Affärer

Offentliga Affärer skriver om en debattartikel i Svenska Dagbladet 2018-08-23 av bl a Lars Calmfors, IFN. Tidningen förklarar: "Debattörerna anser att en gradvis förändringsprocess kan utgå från förmedlingstjänsten Stöd och matchning som redan i dag utförs av privata aktörer enligt ett system med Australien som förebild."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se