2018

”Riskabelt snabbt skrota Arbetsförmedlingen”

2018-08-24 Svenska Dagbladet

I ett debattinlägg i Svenska Dagbladet skriver Lars Calmfors, IFN, och Andreas Bergström, Fores, om Arbetsförmedlingen. De förklarar att forskningen inte ger stöd för att privata utförare generellt är mer effektiva än offentliga: Bättre än radikal avveckling vore att pröva sig fram mot mer privatisering.

Läs inlägget

Läs replik av Martina Elfgen Lilja, Kompetensföretagen, Andreas Åström, Almega, och Fredric Skälstad, Utbildningsföretagen,

Läs slutreplik

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se