2018

Money DOES make you happy, Swedish study of lottery winners finds

2018-08-25 The Mail On Sunday med flera

Mail On Sunday skriver om en artikel i NYT om forskning av Erik Lindqvist, Handelshögskolan i Stockholm och affilierad till IFN, Robert Östling, Stockholms universitet, och David Cesarini, New York University och affilierad till IFN. Tidningen skriver även om fallande biljettförsäljning och vad som kan göras för att stoppa denna utveckling..

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se