2018

Utred gärna – men bättre

2018-08-27 Motala & Vadstena Tidning med flera

I en ledare skriver Motala & Vadstena Tidning att utredningar "förknippas kanske numera mest med en vilja att förhala[... ]". Men så behöver det inte vara: "Som Andreas Bergh [IFN] och Gissur O. Erlingsson visar i sin studie 'Liberalization without Retrenchment' spelade utredningsväsendet en avgörande roll i att reformera såväl skatte- som pensionssystem från 80-talet och framåt.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se