2018

Dyr reform ger 120 extra föräldradagar

2018-08-29 TT/Smålandsposten med flera

S-förslaget om en familjevecka innebär 120 fler föräldralediga dagar. En ökning med hela 25 procent för en familj med ett barn, skriver TT. Lars Calmfors, IFN, intervjuas: "Det är ju ett val man gör, hur ska man ta ut standardstegringen? Ska man ta ut den i form av kortare arbetstid eller i form av högre disponibla inkomster. Ur ett nationalekonomiskt perspektiv är det legitimt att göra på båda sätten. Det är ett val som har att göra med värderingar."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se