2018

Syna den verkliga skattebluffen

2018-08-30 Dagens Arena

I en ledare skriver Dagens Arena att skatter utgör den avgörande skiljelinjen mellan höger och vänster. Tidningen citerar bland andra Lars Calmfors, IFN: Man behöver inte vara vänster för att förstå detta [att en minskningen av skattekvotten innebär en hård ekonomisk press på den offentliga verksamheten]. Numera kan man höra av ekonomer som [...] Lars Calmfors (skattetrycket måste öka)."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se