2018

Trots reform – fortsatta krav på sänkta löner

2018-08-31 Kollega

Fackförbundet Unionens tidning Kollega skriver om krav på sänkta löner "att hjälpa nyanlända in på arbetsmarknaden". Två IFN-forskare citeras: Assar Lindbeck vad gäller att skillnaden i förvärvsarbete mellan invandrare och infödda är större i Sverige jämfört med övriga Europa. Lars Calmfors anser att "det är fortfarande stora skillnader i sysselsättningsgrad och arbetslöshet mellan inrikes och utrikes födda, särskilt utomeuropiskt födda. Dessutom har utrikes födda ofta mer osäkra anställningsförhållanden".

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se