2018

Lars Calmfors: Debatten om anställningstrygghet är alltför polariserad

2018-09-02 Dagens Nyheter

Lars Calmfors, IFN, skriver i en kolumn på DN:s ledarsida att "centrala partsförhandlingar om en generell uppluckring av turordningsreglerna och större hänsynstagande till kompetens i utbyte mot mer resurser till kompetensutveckling och omställning har förts men inte kommit i mål. Det vore bra om de gjorde det och då även innefattade en viss skärpning av reglerna för visstidsanställningar".

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se